Mierniki relacji czasowych

◄POWRÓT      ▼DÓŁ

mnzs2m

MNZS II

Miernik niejednoczesności zadziałania styków MNZS II jest przenośnym urządzeniem do pomiaru czasu upływającego pomiędzy momentem podania impulsu załączającego (lub wyłączającego) a czasem zadziałania urządzenia stykowego. Aparat znajduje zastosowanie przy badaniu wszelkiego rodzaju przekaźników, styczników, wyłączników energetycznych itp. Badane elementy mogą być typu monostabilnego lub bistabilnego oraz posiadać od jednego do trzech zestyków.


pdf Karta katalogowa WIĘCEJ►
sc05m

SC-05

Mikroprocesorowy miernik czasu SC-05 jest urządzeniem przenośnym przeznaczonym do wykonywania pomiarów czasu. Wyposażono go w dwa niezależne, galwanicznie izolowane wejścia pomiarowe. Rozpoczęcie pomiaru czasu następuje w chwili detekcji zmiany sygnału napięciowego o wartości maksymalnej od 4 do 230 VDC. Zarówno rodzaj zbocza jak i wybór wejścia pomiarowego, na którym odbywa się detekcja sygnału kończącego pomiar są w pełni konfigurowalne przez użytkownika. Miernik znajduje szerokie zastosowanie przy badaniach wszelkiego rodzaju aparatury elektroenergetycznej i automatyki zabezpieczeniowej.


pdf Karta katalogowa WIĘCEJ►

◄POWRÓT      ▲GÓRA