Przetwornice DC/DC - B1H

◄POWRÓT      ▼DÓŁ

K4_B1Hm
 • Moc 4 W
 • Izolacja galwaniczna WE/WY
 • Niewielkie rozmiary (32 x 22 x 18 mm)
 • Zabezpieczenie nadprądowe i zwarciowe
 • Duża sprawność
 • Montaż poziomy
 • Szeroki zakres napięcia wejściowego
 • Obudowa zgodna z DIL24
 • Napięcie tętnień < 0,5 %
 • Częstotliwość pracy 50 kHz
 • Wytrzymałość izolacji WE/WY 1,5 kV DC
 • Tolerancja napięcia wyjściowego 2 %
 • Próg zadziałania zabezpieczenia nadprądowego 120 % Io
 • Czas odpowiedzi 200 us
 • Typ obudowy B1H

Oznaczenie

Napięcie
wejściowe

Napięcie
wyjściowe
Max. prąd
wyjściowy
Tętnienia Sprawność Izolacja
we/wy
Karta
katalogowa
K4/12/3.3-B1H 9 ... 18V 3.3V ±2% 1.2A <0.5% 70% 1.5kV DC pdf
K4/12/5-B1H 9 ... 18V 5V ±2% 0.8A <0.5% 76% 1.5kV DC pdf
K4/12/12-B1H 9 ... 18V 12V ±2% 0.33A <0.5% 82% 1.5kV DC pdf
K4/12/15-B1H 9 ... 18V 15V ±2% 0.27A <0.5% 82% 1.5kV DC pdf
K4/12/24-B1H 9 ... 18V 24V ±2% 0.17A <0.5% 82% 1.5kV DC pdf
K4/24/3.3-B1H 18 ... 36V 3.3V ±2% 1.2A <0.5% 70% 1.5kV DC pdf
K4/24/5-B1H 18 ... 36V 5V ±2% 0.8A <0.5% 76% 1.5kV DC pdf
K4/24/12-B1H 18 ... 36V 12V ±2% 0.33A <0.5% 82% 1.5kV DC pdf
K4/24/15-B1H 18 ... 36V 15V ±2% 0.27A <0.5% 82% 1.5kV DC pdf
K3/24/24-B1H 18 ... 36V 24V ±2% 0.17A <0.5% 82% 1.5kV DC pdf

pdf Karta katalogowa-zbiorcza

◄POWRÓT      ▲GÓRA