Przetwornice DC/DC - B2H

◄POWRÓT      ▼DÓŁ

K4_B2Hm
 • Moc 4 W
 • Izolacja galwaniczna WE/WY
 • Dwa separowane napięcia wyjściowe
 • Niewielkie rozmiary (32 x 22 x 18 mm)
 • Zabezpieczenie nadprądowe
 • Duża sprawność
 • Montaż poziomy
 • Szeroki zakres napięcia wejściowego
 • Obudowa zgodna z DIL24
 • Napięcie tętnień < 0,5%
 • Częstotliwość pracy 50 kHz
 • Wytrzymałość izolacji WE/WY 1,5 kV DC
 • Wytrzymałość izolacji pomiędzy wyjściami 0,5 kV DC
 • Tolerancja napięcia wyjściowego +6% -3%
 • Próg zadziałania zabezpieczenia nadprądowego 120% Io
 • Czas odpowiedzi 200 us
 • Typ obudowy B2H

Oznaczenie

Napięcie
wejściowe

Napięcie
wyjściowe
Max. prąd
wyjściowy
Tętnienia Sprawność Izolacja
we/wy
Karta
katalogowa
K4/12/5/5-B2H 9 ... 18V 2x5V +6%, -3% 2x0.4A <0.5% 76% 1.5kV DC pdf
K4/12/12/12-B2H 9 ... 18V 2x12V +6%, -3% 2x0.17A <0.5% 82% 1.5kV DC pdf
K4/12/15/15-B2H 9 ... 18V 2x15V +6%, -3% 2x0.13A <0.5% 82% 1.5kV DC pdf
K4/12/24/24-B2H 9 ... 18V 2x24V +6%, -3% 2x0.083A <0.5% 82% 1.5kV DC pdf
K4/24/5/5-B2H 18 ... 36V 2x5V +6%, -3% 2x0.4A <0.5% 76% 1.5kV DC pdf
K4/24/12/12-B2H 18 ... 36V 2x12V +6%, -3% 2x0.17A <0.5% 82% 1.5kV DC pdf
K4/24/15/15-B2H 18 ... 36V 2x15V +6%, -3% 2x0.13A <0.5% 82% 1.5kV DC pdf
K4/24/24/24-B2H 18 ... 36V 2x24V +6%, -3% 2x0.083A <0.5% 82% 1.5kV DC pdf

pdf Karta katalogowa-zbiorcza

◄POWRÓT      ▲GÓRA