Przetwornice DC/DC - F1V

◄POWRÓT      ▼DÓŁ

K4_F1Vm
 • Moc 4 W
 • Izolacja galwaniczna WE/WY
 • Niewielkie rozmiary (31 x 21 x 15 mm)
 • Zabezpieczenie nadprądowe
 • Duża sprawność
 • Montaż pionowy
 • Szeroki zakres napięcia wejściowego
 • Obudowa zgodna z DIL24
 • Napięcie tętnień < 0,5%
 • Częstotliwość pracy 50kHz
 • Wytrzymałość izolacji WE/WY 1,5kV DC
 • Tolerancja napięcia wyjściowego 2%
 • Próg zadziałania zabezpieczenia nadprądowego 120% Io
 • Czas odpowiedzi 200us
 • Typ obudowy F1V

Oznaczenie

Napięcie
wejściowe

Napięcie
wyjściowe
Max. prąd
wyjściowy
Tętnienia Sprawność Izolacja
we/wy
Karta
katalogowa
K4/12/3.3-F1V 9 ... 18V 3.3V ±2% 1.2A <0.5% 70% 1.5kV DC pdf
K4/12/5-F1V 9 ... 18V 5V ±2% 0.8A <0.5% 76% 1.5kV DC pdf
K4/12/12-F1V 9 ... 18V 12V ±2% 0.33A <0.5% 82% 1.5kV DC pdf
K4/12/15-F1V 9 ... 18V 15V ±2% 0.27A <0.5% 82% 1.5kV DC pdf
K4/12/24-F1V 9 ... 18V 24V ±2% 0.17A <0.5% 82% 1.5kV DC pdf
K4/24/3.3-F1V 18 ... 36V 3.3V ±2% 1.2A <0.5% 70% 1.5kV DC pdf
K4/24/5-F1V 18 ... 36V 5V ±2% 0.8A <0.5% 76% 1.5kV DC pdf
K4/24/12-F1V 18 ... 36V 12V ±2% 0.33A <0.5% 82% 1.5kV DC pdf
K4/24/15-F1V 18 ... 36V 15V ±2% 0.27A <0.5% 82% 1.5kV DC pdf
K3/24/24-F1V 18 ... 36V 24V ±2% 0.17A <0.5% 82% 1.5kV DC pdf

pdf Karta katalogowa-zbiorcza

◄POWRÓT      ▲GÓRA