Sterownik wyświetlacza

◄POWRÓT      ▼DÓŁ


sterownikwm

Sterownik wyświetlacza jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z wyświetlaczami LCD wykorzystującymi sterownik HD44780. Umożliwia on komunikację z wyświetlaczem za pomocą 1 z 4 interfejsów: USB, RS232, I2C, SPI(SPI-SS). Konfiguracja układu odbywa się za pośrednictwem interfejsu USB i umożliwia wybranie aktywnego interfejsu, ustawienie intensywności podświetlenia wyświetlacza(po restarcie/zakończeniu konfiguracji) oraz sposób wykorzystania wolnych wyprowadzeń układu. Skonfigurowany sterownik przeprowadza inicjalizację LCD, a następnie oczekuje na nadesłanie komend lub danych w formacie przypominającym instrukcje wyświetlacza alfanumerycznego pracującego w trybie interfejsu 4-bitowego. Urządzenie przyjmuje również dodatkowe komendy zmieniające intensywność podświetlenia, zarządzające kierunkiem wolnych wyprowadzeń, włączające rezystory podciągające dla tych wyprowadzeń oraz zmieniające stan na wyprowadzeniach ustawionych jako wyjścia.


◄POWRÓT      ▲GÓRA