Układy transmisyjne

◄POWRÓT      ▼DÓŁ

konwerter2m

Konwerter protokołów RS-232

Konwerter protokołów RS232 jest układem umożliwiającym komunikację pomiędzy dwoma urządzeniami wykorzystującymi interfejs szeregowy oraz odmienne protokoły transmisji. Wyposażony jest w dwa złącza DB9 oraz złącze mini USB przeznaczone do konfiguracji parametrów interfejsów szeregowych. Obsługiwane protokoły implementowane są każdorazowo na potrzeby konkretnego zastosowania.


WIĘCEJ►
konwerterm

Konwertery i powielacze sygnałów

Konwertery i powielacze sygnałów przekształcają wzajemnie i zwielokrotniają sygnały transmisyjne prądowe (+/- 20 mA) i napięciowe (standard RS-232). Sygnały wejściowe są także izolowane galwanicznie od wyjściowych. Układ elektroniczny konwerterów i powielaczy umieszczony jest w obudowie firmy PHOENIX typu UEGM. Podłączony jest za pomocą złącz tej samej firmy: MSTB 2.5/5-STZ i MSTB 2.5/2-ST. W celu zapobieżenia błędnym podłączeniom, złącza konwertera wyposażono w odpowiednie znaczniki kodowe.


pdf Karta katalogowa WIĘCEJ►

◄POWRÓT      ▲GÓRA