Konwertery i powielacze sygnałów transmisyjnych

◄POWRÓT      ▼DÓŁ


konwerterm

Konwertery i powielacze sygnałów przekształcają wzajemnie i zwielokrotniają sygnały transmisyjne prądowe (+/- 20 mA) i napięciowe (standard RS-232). Sygnały wejściowe są także izolowane galwanicznie od wyjściowych. Układ elektroniczny konwerterów i powielaczy umieszczony jest w obudowie firmy PHOENIX typu UEGM. Podłączony jest za pomocą złącz tej samej firmy: MSTB 2.5/5-STZ i MSTB 2.5/2-ST. W celu zapobieżenia błędnym podłączeniom, złącza konwertera wyposażono w odpowiednie znaczniki kodowe.
Konwertery sygnałów służą do dopasowania elektrycznego stosowanych w energetyce urządzeń transmisyjnych o różnych standardach.
Powielacze sygnałów transmisyjnych pozwalają na zwielokrotnienie wyjść sygnału prądowego lub napięciowego a tym samym na zwiększenie liczby odbiorników przyłączanych do linii transmisyjnej.


Parametry techniczne

 • Parametry wejść:

  • napięciowe: Uwe= +/- 5 V do +/-12V Rwe=4.7 kΩ

  • prądowe: Iwe = +/- 20 mA, Rwe=1 kΩ

 • Parametry wyjść:

  • napięciowe: Uwy= +/- 5V do +/-9V Robc>=3 kΩ

  • prądowe: Iwy = +/- 20mA dla Robc>=1 kΩ

 • Wszystkie wyjścia konwertera zabezpieczone są przed uszkodzeniem przy zwarciach do napięć zasilających oraz przed chwilowymi przepięciami.

 • Stany logiczne sygnałów wejściowych i wyjściowych sygnalizowane są za pomocą dwubarwnych diod LED.

 • Szybkość transmisji dla wszystkich torów wynosi 9600 Bd.

 • Izolacja galwaniczna minimum 2.5kV

 • Konwertery KS - ..... izolacja wzajemna wejść, wyjść i zasilania typu "każdy z każdym"

 • Powielacze PS - .... izolacja wzajemna wejście - wyjście.

Specyfikacja typów

Symbol Licz. wejść Licz. wyjść Zasilanie
U I U I
KS-1PN/1NP - 12V 1 1 1 1 12V / 0.2A
KS-1PN/1NP - 24V 1 1 1 1 24V / 0.15A
KS-1NN/1NN - 12V 2 2 12V / 0.2A
KS-1NN/1NN - 24V 2 2 24V / 0.15A
PS-0P/4N 1 lub 1 4 24V / 0.1A
PS-3P/1N 1 lub 1 1 3 24V / 0.1A
PS-2P/2N 1 lub 1 2 2 24V / 0.1A
PS-4P/0N 1 lub 1 4 24V / 0.1A


Uwagi

Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie konwerterów i powielaczy o innej konfiguracji wejść i wyjść oraz o innych parametrach elektrycznych.


Do pobrania

pdf Karta katalogowa

◄POWRÓT      ▲GÓRA