Wymuszalniki, generatory

◄POWRÓT      ▼DÓŁ

mpf300

MPF-300

Mikroprocesorowy przesuwnik fazowy MPF-300 jest trójfazowym urządzeniem do laboratoryjnego i przenośnego sprawdzania układów automatyki elektroenergetycznej oraz wszelkich innych układów wymagających sygnałów napięcia i prądu o regulowanej amplitudzie i kącie fazowym. Aparat może współpracować z komputerem PC poprzez łącze RS-232, co umożliwia zadawanie przebiegów wymuszających o programowalnym kształcie i czasie trwania, jak również rejestrację odpowiedzi badanego układu. Wzmacniacze prądowe i napięciowe posiadają pełne zabezpieczenia zwarciowe oraz przeciążeniowe.


pdf Karta katalogowa WIĘCEJ►
tz2ca

TZ2-CA

Tester zabezpieczeń TZ2-CA jest jednofazowym przyrządem przeznaczonym jest do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych w miejscu ich zainstalowania oraz w laboratorium. Dodatkowo może być źródłem sygnałów prądowych i napięciowego o regulowanej amplitudzie, częstotliwości i kącie przesunięcia fazowego. Aparat wyposażony jest w złącze RS-232 do współpracy z komputerem, aplikacja PC umożliwiająca sterowanie urządzeniem oraz wykonywanie różnego rodzaju testów automatycznych. Posiada pełne zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe.


pdf Karta katalogowa WIĘCEJ►

◄POWRÓT      ▲GÓRA