MPF-300

◄POWRÓT      ▼DÓŁ

mpf300m Aplikacja PC


Mikroprocesorowy przesuwnik fazowy MPF-300 jest trójfazowym urządzeniem do laboratoryjnego i przenośnego sprawdzania układów automatyki elektroenergetycznej oraz wszelkich innych układów wymagających sygnałów napięcia i prądu o regulowanej amplitudzie i kącie fazowym. Aparat może współpracować z komputerem PC poprzez łącze RS-232, co umożliwia zadawanie przebiegów wymuszających o programowalnym kształcie i czasie trwania, jak również rejestrację odpowiedzi badanego układu. Wzmacniacze prądowe i napięciowe posiadają pełne zabezpieczenia zwarciowe oraz przeciążeniowe.

Aparat wyposażony jest w:

 • trójfazowy, mikroprocesorowy generator napięć i prądów sinusoidalnych z możliwością ustawiania amplitudy napięć i prądów oraz przesunięcia fazowego pomiędzy nimi,
 • wzmacniacze sygnałów wyjściowych prądu i napięcia, w pełni zabezpieczone od nieprawidłowości w połączeniach zewnętrznych,
 • moduł nastawczo - pomiarowy zadawanych wielkości,
 • sekundomierz do 999 s (dokładność 1 ms).

Parametry techniczne

 • napięcie zasilające: 230V, 50Hz
 • pobór mocy: ok. 500VA
 • napięcie probiercze izolacji: 2kV, 50Hz, 1 min
 • masa: 16,3kg
 • wymiary gabarytowe: kaseta 4U/19"/360mm
 • zakres regulacji napięcia: 0-150V, 45VA max (max prąd 0,3Amax przy 0-150Vrms)
 • rozdzielczość nastawy napięcia: 0.1V
 • zakres regulacji prądu: 0-25A, 70 VA max (max napięcie 2.8VRMS przy 0-25ARMS)
 • rozdzielczość nastawy prądu: 0.1A
 • zakres regulacji częstotliwości: 25 - 250Hz
 • rozdzielczość nastawy częstotliwości: 0.01Hz
 • zakres regulacji kąta fazowego: -180° do 179°
 • rozdzielczość nastawy kąta fazowego: 1°
 • dryf temp. wzmacniacza prądowego: 30ppm
 • klasa wzmacniacza wyrażona w procentach stosunku do jego zakresu:
  • wzmacniacz napięciowy 150V: 0.5% (f=50Hz, Robc>450Om)
  • wzmacniacz prądowy 25A:  0.5% (f=50Hz, Robc=0...20mOm)
 • poziomy napięć na wej. START/STOP: 4-200V DC
 • sposób wyzwalania start/stop:
  • zbocze narastające/opadające
  • zmiana (narastające/ opadające)
  • przycisk (start/stop)
  • komputer

Funkcje

 • Generacja przebiegu monotonicznego - urządzenie generuje przebieg o zadanym napięciu U, prądzie I, częstotliwości f, kącie przesunięcia fazowego, oraz czasie trwania T (0 - 60s). Jedna z powyższych wielkości zmienia się w czasie T od wartości X1 do X2 aż do pojawienia się zewnętrznego sygnału STOP.
  • Wszystkie zadawane wielkości mogą być ustawiane z panelu urządzenia oraz za pośrednictwem komputera.
  • Czas pomiędzy wyzwoleniem generacji a jej zakończeniem oraz odpowiadające mu wartości U, I, f, ? można odczytać z wyświetlacza urządzenia lub z komputera.
  • częstotliwość generowanego przebiegu może być zmieniana w zakresie 40Hz do 60Hz - opcja dostępna tylko z komputera
  • możliwa jest ręczna zmiana nastawionego parametru (U, I, f, faza) podczas trwania próby (opcja dostępna z pulpitu urządzenia oraz z komputera)
 • Generacja przebiegu z zawartością harmonicznych - generowany przebieg zawiera harmoniczne 2, 3, 4, 5.
  • wartości amplitud i faz można ustawiać dla każdej harmonicznej oddzielnie
  • Sumaryczna zawartość harmonicznych liczona w stosunku do amplitudy przebiegu podstawowego nie może być większa niż 20%
  • opcja dostępna tylko z komputera
 • Generacja testów specjalnych - MPF-300 został wyposażony w możliwość dokonywania automatycznych testów różnego rodzaju zabezpieczeń:
  • Badanie progów zabezpieczeń nadprogowych i podprogowych
  • Badanie progów zabezpieczeń kierunkowych
  • Badanie czasu zadziałania zabezpieczenia
  • Badanie układu automatyki SPZ
  • opcja dostępna tylko z komputera
 • Zapamiętywanie wyników testów - możliwe jest zapamiętanie w pamięci urządzenia do 9 wyników testów. Istnieje również możliwość przesłania zapamiętanych wyników do komputera
 • Współpraca z komputerem - na potrzeby aparatu MPF-300 została napisana aplikacja umożliwiające jego pełne sterowanie za pomocą komputera PC.
  • Możliwość zadawanie parametrów generowanych przebiegów
  • Możliwość przygotowania typowych (najczęściej używanych) zestawów parametrów i zapamiętania ich w pliku.
  • Możliwość obliczania mocy wyjściowej
  • Możliwość zadawania parametrów wyjściowych w postaci zapisu impedancji

Program komputerowy

Program MPF300 daje możliwość sterowania pracą aparatu MPF-300 z poziomu komputera poprzez łącze RS-232. Aplikacja pozwala na zadawanie przebiegów wymuszających o programowalnym kształcie i czasie trwania, jak również rejestrację odpowiedzi badanego układu.
Program umożliwia między innymi: przygotowanie testu, zapisanie zestawu testów do pliku, otworzenie i edycję pliku z zestawami testów, przeprowadzenie badania, pobranie, zapis i edycję wyników, monitorowanie i konfigurację sterownika, odczyt wyników zapisanych w sterowniku.

Do pobrania

pdf Karta katalogowa

◄POWRÓT      ▲GÓRA